Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Quang Bình một năm với nhiều nỗ lực và khởi sắc

10/02/2022 03:59 48 lượt xem

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021 hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đã đề ra; đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là cột mốc quan trọng đánh dấu nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ và đây cũng là một năm có nhiều khởi sắc của Đảng bộ huyện Quang Bình.

Quang Bình một năm với nhiều nỗ lực và khởi sắc
Lễ khánh thành nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc
 
Ủng hộ chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại huyện Quang Bình

Năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp nhất là dịch bệnh Covid-19, kinh tế mặc dù tiếp tục có những bước tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nguồn vốn đầu tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, ngay từ đầu năm huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm; phát động phong trào thi đua yêu nước hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và huy động được các nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Điểm lại một số kết quả nổi bật trong năm 2021, như: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết; thu ngân sách đạt 108% kế hoạch tỉnh giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm 4,35% so với năm 2020. Các chương trình, kế hoạch trọng tâm của huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả; phong trào xây dựng NTM đạt kết quả tích cực với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân thực hiện, xã Yên Thành đạt chuẩn NTM và xã Tân Nam đạt 17/19 tiêu chí; song song với đó, chương trình cải tạo vườn tạp được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, cách làm hiệu quả; đồng thời chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho Người có công, Cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được triển khai đạt kết quả cao; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được đảm bảo, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cả người và vật nuôi được triển khai đồng bộ; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, phương thức lãnh, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới, quyết liệt và toàn diện đem hiệu quả hoạt động được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, tạo niềm tin của nhân dân ngày một nâng cao.

Lễ đón Bằng công nhận trường PTDTBT TH, THCS Hương Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, năm 2022 Đảng bộ huyện Quang Bình cũng xác định nhiệm vụ chủ yếu của địa phương, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề tư tưởng của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, trách nhiệm và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với thu hút đầu tư, phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Quang Bình đạt chuẩn nông thôn vào năm 2025”; với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 với 18 chỉ tiêu chủ yếu được xác định cùng các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tâp trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, gắn với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở bằng nhiều giải pháp cụ thể thiết thực và được đúc rút kinh nghiệm qua từng năm thực hiện.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chì, xã Xuân Giang

Có thể nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, cùng với việc huyện Quang Bình nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại trong phát triển KT-XH năm 2021 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, cũng như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV đã đề ra và cho sự phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo.

quangbinh.hagiang.gov.vn

Tin khác