Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
978/SGDĐT-GDTX-GDDT 12/06/2024 V/v tuyển sinh vào lớp 10 hệ phổ thông dân tộc nội trú, Trường PTDT Nội trú Vùng cao Việt Bắc năm 2024
1494/QĐ-UBND 12/06/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách các hộ vay vốn để nâng cao chất lượng cây cam sành năm 2024 theo Nghị quyết số 58/2020 ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh
970/UBND 12/06/2024 V/v tăng cường thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; lao động, người có công và xã hội; giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
44/KH-LĐTBXH 16/04/2024 KH: Kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố
15/2024/QĐ-UBND 16/04/2024 QĐ: Ban hành quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình giao thông được ĐTXD theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
576/UBND 16/04/2024 V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
11/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 QĐ: Giao trách nhiệm QLNN và phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
367/STC-QLNS 13/03/2024 Trả lời về chính sách hỗ trợ các hộ DTTS có khó khăn đặc thù thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
336/QĐ-BCĐ 13/03/2024 Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
200/QĐ-UBND 13/03/2024 QĐ: PD quyết toán vốn đầu tư hoàn thành DA: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050